• Pohraniční městečko bez hranic.

  Šatov, starobylá pohraniční obec uprostřed nekonečných polí, osídlená už od pravěku, byla poprvé písemně zmíněná v roce 1201 a již v 15. stol. povýšená na městys s právem trhu. Po staletí je Šatov domovem fantastických vín, je to městečko, ve kterém žijí jihomoravské tradice, místo jednoduché a krásné, nedotčené a autentické. Je to místo naplněné dějinami, které přímo volá po zkoumání a objevování. Je obklopené krajinou bez hranic, která přechází v mírně zvlněný vzdálený horizont.

 • Co už jsou pro nás horizonty?

  Jak daleko dohlédnu? Kam až dojdu? A dojdu jen tak daleko, kam až dohlédnu? Tyto otázky mi klade krása jednoduchosti nebo to způsobuje stále znatelný závan pestré historie, který se vznáší nad těmito krásnými poli? Tady, kde se země zdá být tak blízko nebi, kde se mohu otočit na sever, jih, západ a východ, jen abych všude kolem mohl očima ohmatat měkké linie malebné krajiny. Jsem to já, kdo si s touto krajinou něco začíná nebo je to krajina, kdo mě mění? A je tady vůbec nějaký obzor?

 • Důležitý je daný okamžik.

  Co mě vlastně svazuje? Nadbytek ? Neustálý tlak, abych držel krok s ostatními? Neúprosně rostoucí rychlost, jakou žijeme? Nevím. Odtud se všechno zdá být tak vzdálené, tak daleko. Nenuceně flirtuji s pohodou, než se nesmrtelně zamiluji do klidu, který zde vládne. Každý kousek mého těla se pomalu uvolňuje. Cítím, že začínám zapomínat na čas. A pak, jako by se vrátila pradávno ztracená síla – zbystří se moje schopnost vidět to, co je podstatné – daný okamžik.

 • Malí svědci velké historie.

  Ten, kdo cestuje po okolí Retzbachu, je objeví na okraji cest, mezi vinohrady a na rozcestích: jsou to boží muka nebo pamětní sloupy, kterým se v sousedním Rakousku říká „Marterl“. Tato malá umělecká díla stojí v polích už po celá staletí a každé z nich má svůj vlastní příběh. Lidé je stavěli pro svou víru, ale některá z nich také kvůli pověrám. Ve své působivé jednoduchosti dokumentují pohnutou minulost regionu. Za tichých dnů možná šeptají  lidem do ucha některou z pověstí, které se k nim vážou už od dávných časů. Stává se to – snad – ale pouze za tichých dnů. 

 • Vynález kola.

  Kdo už by počítal ujeté kilometry, když každý metr na kole slibuje radost z pohybu směrem vpřed. Na klidných a dobře zpevněných cestách najdeme krásu na všech světových stranách. V národním parku například, kde se vaší duše dotkne údolí Dyje, jedno z nejkrásnějších říčních údolí ve střední Evropě, fantastický vesmír rozmanitých druhů zvířat a rostlin po obou stranách dyjského údolí. Zláká vás také všestranné Znojmo nebo blízká oblast Retzer Land s Retzem, historickým městem vína, s půvabným Retzbachem a jeho malebným okolím.

  > Všechny cyklotrasy v regionu (interaktivní mapa)